Urban Exploring (Nederlands?= hier klikken)

Voyages of discovery to abandoned villages, -coking plants, -collieries, -factory areas, -monasteries -prisons, -barracks, -schools, old forts-, -railway stations, modern ruins etc. etc. ... 
We capture what is nearly or completely lost in time. Our explorations also occasionally lead to (industrial) heritage and even industries in service! We shoot pictures and start chats.  
We only leave our footprints and take experiences and memories with us home.  
Often access is prohibited to the sites we visit.  Prohibited because it is private domain or buildings are in dilapidated state. Enter is not without risk and at our own risk. We do not "tarnish" the environment. We threat everything with great care without leaving a trace. Respect for the environment is evident for us. Vandalism we disapprove completely and vandals are therefore not welcome within our circles.
Via the
TRAVALOGUES of Rein and my IMAGE CHRONICLES you can witness our explorations! 

New: 2016 September 11
IMAGE CHRONICLES:
Brick Factory L 20160908
Roundhouse A 201606
Belgian Coalmine 201605 (Troubadour - Hans van Gorp)

Copyright

©2005–2016 uxplorer (uXplore® ultd)
All materials contained on this web site are protected by national- and International Copyright Laws and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission of uXplorer ultd
c(reative) e(xecutive) o(fficer), except under the following conditions.
Permissions:
You may download material from web site (uXplorer ultd) for your personal, non-commercial use only.
You may reprint or republish portions of text from the site but only if there is attribution to Kees de Jong (uXplorer ultd) and/or Rein Reuter.
Images displayed on this web site are the property of their respective photographers. IMAGES MAY NOT BE REDISPLAYED ON ANOTHER WEB SITE WITHOUT PERMISSION OF Kees de Jong (uXplorer ultd)
Contact if you wish to obtain or buy a reproduction of an image or if you wish to obtain permission to redisplay an image on another web site. For information contact Kees de Jong (uXplore® ultd).
uxplorer.ultd@gmail.com


Aanvulling 20120613

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten op alle teksten, afbeeldingen en definities op deze website zijn eigendom van uXplore® ultd.
Het intellectueel eigendom van de Reisverhalen behoort toe aan Rein Reuter.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden en verspreiden naar andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieën op te nemen: Copyright © uXplore®.ultd, Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:
1) een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken en logo's , te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
2) (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk.

INHOUD
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. UXplore® ultd garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit uXplore
® ultd hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal uXplore ultd in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
- het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Copyright © 2005 - 2016 Kees de Jong / uXplorer ultd (Pictures / Image Chronicles)
Copyright © 2006 - 2016 Rein Reuter / sXale-Small (Travelogues)

contact; uXplore® ultd